Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Ondernemers die hun bedrijf willen overdragen moeten normaal gesproken afrekenen met de fiscus. Dit kan behoorlijk in de papieren lopen. Om bedrijven gemakkelijker te kunnen overdragen aan de volgende generatie, zijn er bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de inkomstenbelasting en in de erfbelasting (voorheen: successiewet). Dit zijn behoorlijk complexe regelingen waar je een goede adviseur voor nodig hebt om ze toe te passen. Maar dat loont: je kunt hiermee tonnen aan belasting besparen!

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit erfbelasting (voorheen: successierecht)

Als u een onderneming krijgt door middel van een schenking of erfenis, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. De tarieven bij schenkingen en erfenissen aan kinderen lopen op tot 20%. Als u de onderneming voortzet, dan kunt u onder voorwaarden gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsregeling. Tot een waarde van ruim € 1.000.000 is er geen schenk- of erfbelasting verschuldigd als aan de voorwaarden wordt voldaan. Voorzover de waarde meer bedraagt dan ruim € 1.000.000 bedraagt de vrijstelling in principe 83%!


Bedrijfsopvolgingsregeling te ruim? Discriminatie van privévermogen?

De bedrijfsopvolgingsregeling in de successiewet is dus zeer ruim. Over een `normale` schenking van € 1.000.000 aan een kind is bijna € 2 ton schenkbelasting verschuldigd. Als dezelfde waarde in de vorm van ondernemingsvermogen wordt geschonken, is er onder voorwaarden geen schenkbelasting verschuldigd! Dit enorme onderscheid vond Rechtbank Breda onaanvaardbaar. Op 13 juli 2012 heeft de Rechtbank een belangrijke uitspraak gedaan, waaruit kan worden afgeleid dat de vrijstelling niet alleen geldt voor ondernemingsvermogen, maar ook voor privévermogen! Het is dus zaak om tijdig bezwaar aan te tekenen tegen aanslagen schenk- of erfbelasting die nog niet onherroepelijk vast staan.

Wat gaat er nu gebeuren met de bedrijfsopvolgingsregeling?

De Belastingdienst heeft op 27 augustus 2012 aangekondigd dat zij in hoger beroep gaat. De Belastingdienst is van mening van de bedrijfsopvolgingsregeling alleen is bedoeld voor de verkrijging van ondernemingsvermogen, om bedrijfsopvolgingen fiscaal zo soepel mogelijk te laten verlopen. Als de Hoge Raad de Belastingdienst in het ongelijk stelt dan ligt het voor de hand dat de staatssecretaris maatregelen treft. De schade voor de schatkist wordt namelijk geraamd op 1 miljard euro per jaar. Waarschijnlijk zal de zeer ruime vrijstelling dan fors worden ingeperkt.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS