Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Ondernemers die hun bedrijf willen overdragen moeten normaal gesproken afrekenen met de fiscus. Dit kan behoorlijk in de papieren lopen. Om bedrijven gemakkelijker te kunnen overdragen aan de volgende generatie, zijn er bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de inkomstenbelasting en in de erfbelasting (voorheen: successiewet). Dit zijn behoorlijk complexe regelingen waar je een goede adviseur voor nodig hebt […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Schenkingsvrijstelling kinderen en kleinkinderen

Iemand die een schenking ontvangt, is daarover schenkbelasting verschuldigd als de schenking hoger is dan de vrijstelling. De hoogte van de vrijstelling is afhankelijk van de familierelatie tussen de schenker en de verkrijger. De hoogte van het tarief van de schenkbelasting is afhankelijk van de familierelatie én van de hoogte van de schenking. Schenkingvrijstelling kleinkinderen […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Schenken ter besparing van Erfbelasting

Bij overlijden moeten de erfgenamen erfbelasting betalen (voorheen: successierecht). De vrijstelling van erfbelasting bedraagt voor kinderen ruim € 19.000. Voorzover het erfdeel meer bedraagt, is 10% erfbelasting verschuldigd (tot een belaste verkrijging van ruim € 115.000) en over het meerdere is 20% erfbelasting verschuldigd. Besparing van erfbelasting (voorheen: successierecht) Door bij leven al te schenken, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS