Eindejaarstips 2012: tips om direct belasting te besparen!

Onlangs heeft het kabinet maatregelen aangekondigd, waar de meeste mensen niet vrolijk van zullen worden. Duidelijk is dat veel mensen er (fors) op achteruit zullen gaan, als deze plannen door gaan.

Met de volgende eindejaarstips kunt u er voor zorgen, dat u niet teveel belasting betaalt!

Eindejaarstip 1: teken nog dit jaar een koopovereenkomst, of een overeenkomst voor onderhoud aan de eigen woning!

Per 1 januari 2013 gaat de regeling voor de hypotheekrenteaftrek ingrijpend wijzigen. Maar er geldt een overgangsregeling, maak daar nog gebruik van!

Lees hier alles over de wijzigingen hypotheekrenteaftrek 2013, en hoe u nog gebruik kunt maken van de overgangsregeling.


Eindejaarstip 2: Bespaar ruim 10% op uw verzekeringen!

Over een groot aantal verzekeringen (zoals de autoverzekering, de inboedelverzekering, de aansprakelijkheidsverzekering e.d.) betaalt u assurantiebelasting. Het tarief is nu 9,7%, maar gaat per 1 januari 2013 naar maar liefst 21%! Dit is dus een flinke lastenverzwaring.

Het nieuwe tarief van 21% is van toepassing op de verzekeringspremies die na 31 december 2012 vervallen. U kunt tot een jaar lang de verhoging van de assurantiebelasting als volgt vermijden:

  • Zorg er voor dat uiterlijk dit jaar een nieuw verzekeringsjaar ingaat, en
  • Zorg ervoor dat de jaarpremie uiterlijk dit jaar vervalt. Betaalt u nu een maandpremie? Dan betekent dat, dat u dat zult moeten omzetten tot een jaarpremie.

Concreet betekent dit dat de lopende verzekering moet worden beëindigd en dat er een nieuwe verzekering moeten worden afgesloten. U moet dan wel kijken of de verzekeringsvoorwaarden niet slechter voor u worden. Dit eventuele nadeel zult u moeten afzetten tegen de besparing van ruim assurantiebelasting van 10%.

Let op: er is een `anti-misbruikregel` aangekondigd. Als teveel mensen op deze manier anticiperen op deze forse belastingverhoging, en daardoor de beoogde opbrengst voor de schatkist niet wordt gehaald, dan is het hoge tarief van 21% alsnog van toepassing op premies die tussen 1 oktober 2012 en 31 december 2012 vervallen zijn, voor zover deze premies betrekking hebben op een verzekerde periode vanaf 1 april 2013.


Eindejaarstip 3: schaf in 2012 een zuinige auto van de zaak aan

Heeft u een auto van de zaak en rijdt u daar ook privékilometers mee? Dan moet u belasting betalen over de bijtelling. De hoogte van de bijtelling hangt af van de CO2 uitstoot van de auto (14%, 20% en 25%). Omdat auto´s steeds zuiniger worden en de schatkist van de overheid ook gevuld moet worden, worden de CO2-normen voor de bijtellingspercentages ieder jaar aangescherpt.

Voor de hoogte van de bijtelling gaat het om de CO2 grenzen op het moment dat het kenteken van de auto voor het eerst op naam wordt gesteld. Als u nu een auto bestelt, is het dus van belang dat deze nog dit jaar wordt geleverd. Dan gelden de CO2 normen van 2012, in plaats van de strengere normen per 1 januari 2013. Houd daarom rekening met de levertijd van de auto! De auto blijft het bijtellingspercentage bij aanschaf houden voor een periode van 60 maanden.

Op 1 januari 2013 gelden de volgende CO2 normen:

Dieselauto´s:
* 14%: minder dan 89 gr/km (nu minder dan 92 gr/km);
* 20%: tussen de 89 en 112 gr/km uitstoot (nu tussen de 92 en 114 gr/km).
* 25%: hoger dan 112 gr/km (nu hoger dan 114 gr/km).

Overige auto’s:
* 14%: minder dan 96 gr/km (nu minder dan 103 gr/km);
* 20%: tussen de 96 en 124 gr/km uitstoot (nu tussen de 103 en 132 gr/km).
* 25%: hoger dan 124 gr/km (nu hoger dan 132 gr/km).

Eindejaarstip 4: wat gebeurt er met het tegoed in de levensloopregeling?

Vorig jaar is aangekondigd dat het `vitaliteitssparen` zou worden ingevoerd in 2013, vanwege de afschaffing van de levensloopregeling. Alleen als u al deelname in de levensloopregeling en een tegoed had van tenminste € 3.000, dan kon u dit jaar blijven doorsparen in de levensloopregeling.

Nu is echter aangekondigd, dat het vitaliteitssparen niet doorgaat. Dat heeft ook gevolgen voor de deelnemers aan de levensloopregeling, omdat het levenslooptegoed in 2013 niet kan worden omgezet in vitaliteitssparen.

Er zijn twee situaties:

1. Uw levenslooptegoed op 31 december 2011 was minder dan € 3.000. Dit tegoed is in 2013 in één keer belast.
2. Uw levenslooptegoed op 31 december 2011 was € 3.000 of meer. U kunt dan door blijven sparen in de levensloopregeling. Er wordt nog onderzocht of de opnamemogelijkheden kunnen worden verruimd voor werknemers die nog wel kunnen sparen in de levensloopregeling. Het tegoed uit vitaliteitssparen zou bestedingsvrij kunnen worden opgenomen, terwijl een opname uit de levensloopregeling aan allerlei voorwaarden is verbonden. Misschien wordt het fiscaal aantrekkelijk gemaakt om het levenslooptegoed in één keer belast op te nemen, waarna inleg van nieuwe bedragen niet meer mogelijk is.


Eindejaarstip 5: neem uw aandelenkapitaal belastingvrij op uit de B.V.!

Sinds 1 oktober is nieuw B.V.-recht ingevoerd. Het is nu mogelijk om een B.V. op te richten met een aandelenkapitaal van € 1. Vóór 1 oktober 2012 was het minimumkapitaal voor het oprichten van een B.V. € 18.000.

Bent u aandeelhouder van een B.V. met een hoger aandelenkapitaal dan € 1? Dan is het nu mogelijk geworden, om het aandelenkapitaal onder voorwaarden terug te brengen tot € 1. Als aan allerlei voorwaarden wordt voldaan, dan kan dit belastingvrij worden uitgekeerd! Bij een kapitaalvermindering van bijvoorbeeld € 17.999, kan er circa € 4.500 inkomstenbelasting worden bespaard.

Let op: als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, dan kunt u beter wachten tot 2 januari 2013. U kunt daarmee namelijk 1,2% inkomstenbelasting in box 3 besparen.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS