De Familiebank: geld lenen aan je kind ten behoeve van de aanschaf van de woning

De afgelopen tijd zijn de mogelijkheden om een hypotheek te krijgen steeds verder beperkt. Vooral voor starters wordt het steeds moeilijker om een woning te kopen. Dat is erg jammer, want eigenlijk is het juist voor starters een goede tijd om een woning te kopen: de huizenprijzen zijn de laatste jaren gedaald, er is een groot woningaanbod, als potentiële koper heb je een geweldige onderhandelingspositie en inmiddels is de overdrachtsbelasting ook flink verlaagd van 6% naar 2%.

Voor mensen met vermogen zijn dit ook geen beste tijden. Je geld beleggen in aandelen en fondsen is er risicovol gebleken, en op een gewone spaarrekening ligt het rendement helaas erg laag. Als je 2,5% rente krijgt, en 1,2% inkomstenbelasting moet betalen over je vermogen in box 3, dan kun je amper de inflatie bijhouden.

Laat de Belastingdienst meebetalen aan de woning en steek de winstopslag van de bank in eigen zak

Er is echter een fantastische mogelijkheid voor ouders met spaargeld: verstrek een lening aan je kind ten behoeve van de aanschaf of verbouwing van de woning, of bijvoorbeeld voor de aanschaf van zonnepanelen op de eigenwoning van het kind (op dit moment geldt tevens een subsidie op zonnepanelen). Dit levert zowel voor de ouders als voor het kind flink voordeel op! Dat komt enerzijds doordat de fiscus meebetaalt, en anderzijds doordat er geen winstopslag naar de bank gaat.


Een lening binnen de familiebank: hoe werkt dat?

Een familielening gaat als volgt in zijn werk. Verstrek een lening aan je kind ten behoeve van zijn of haar woning. Bereken een relatief hoge rente, bijvoorbeeld 6%. Je kind kan deze rente ter zake de eigenwoningschuld aftrekken van zijn inkomen. Daarvoor is wel van belang dat het kind de rente daadwerkelijk betaalt, bij voorkeur maandelijks. Dat levert al gauw 42% belastingbesparing op (bij een bruto inkomen vanaf € 19.000 per jaar). De renteopbrengst is bij de ouders onbelast. Desgewenst schenken de ouders jaarlijks een bedrag aan het kind. De vrijstelling voor de schenkbelasting bedraagt ruim € 5.000.

Voorbeeld van het financiële voordeel van de lening bij de familiebank

– Lening € 100.000
– rente 6%
– schenking € 3.000
– belastingtarief kind 42%

Familiebank voordeel voor het kind

Het kind betaalt in dit voorbeeld per jaar € 6.000 rente aan de ouders. Het kind krijgt van de Belastingdienst een teruggave van € 2.520 omdat hij of zij de rente kan aftrekken van het inkomen. Daarnaast ontvangt het kind € 3.000 als schenking van de ouders. Per saldo zijn de kosten van de lening van € 100.000 voor het kind op jaarbasis dus slechts € 480 oftewel slechts 0,48% !

Het wordt nog leuker als het kind tegen 52% wordt belast, dan is het belastingvoordeel € 3.120 en heeft het kind geen kosten van de lening, sterker nog, hij of zij krijgt zelfs € 120 toe!

Familiebank Voordeel voor de ouders

De ouders ontvangen in dit voorbeeld € 6.000 rente van hun kind. Ze schenken jaarlijks € 3.000 en houden dus € 3.000 over. Per saldo behalen zij een rendement van 3%, niet slecht in deze tijd, een spaarrekening levert minder op. De ouders betalen 1,2% inkomstenbelasting over de waarde van de vordering. Natuurlijk hebben de ouders wel een risico dat het kind de lening niet volledig zal kunnen terugbetalen, dit risico wordt in de praktijk doorgaans niet erg gevonden.

Aflossing binnen de Familiebank

De rente terzake de eigenwoningschuld is op dit moment gedurende maximaal 30 jaar aftrekbaar. Als het eind van deze termijn in zicht komt, kan de lening desgewenst in gedeelten worden kwijtgescholden. Door dit handig te plannen, kan er schenkbelasting worden bespaard. Een resterende schuld kan uiteindelijk met de erfenis worden verrekend.


Aandachtspunten familielening bij de familiebank

Tot slot volgt hierbij een opsomming van de belangrijkste aandachtspunten:

 • ouders met een spaarrekening in box 3;
 • kind koopt een woning, of gaat zijn eigenwoning verbouwen, of gaat bijvoorbeeld een deel van zijn hypotheekschuld aan de bank oversluiten door middel van een lening van de ouders (bij veel banken kun je 10% tot 20% van de hoofdsom jaarlijks boetevrij aflossen en zodoende vervangen voor een lening bij de ouders);
 • bereken een relatief hoge rente, zodat het kind een hoge aftrekpost heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting en het dus flink fiscaal voordeel oplevert;
 • kind moet de rente daadwerkelijk betalen, bij voorkeur maandelijks;
 • ouders kunnen jaarlijks een bedrag schenken aan het kind, de vrijstelling voor de schenkbelasting bedraagt ruim € 5.000.
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS