Giften aan goede doelen: optimaal plannen!

Giften aan goede doelen zijn onder voorwaarden aftrekbaar van het inkomen. Er geldt echter een drempel en een plafond. Dat betekent dat deze giften niet volledig aftrekbaar zijn. Eerst moet de inkomensafhankelijke drempel worden gehaald.

Voorbeeld berekening fiscaal voordeel giften:

Inkomen van de beide partners samen € 80.000
Drempel € 800
Plafond € 8.000
Giften aan goede doelen € 1.500
Tarief 52%

In dit voorbeeld levert de gift van € 1.500 slechts € 364 belastingbesparing op. Er moet namelijk rekening worden gehouden met de drempel van € 800. In feite wordt dus maar € 700 afgetrokken tegen 52%.


Maak optimaal gebruik van de giftenaftrek

Er zijn twee manieren om belasting te besparen, zodat de gevers eventueel een hoger bedrag kunnen geven tegen dezelfde netto kosten:

 • in plaats van bijvoorbeeld jaarlijks in januari te geven aan de goede doelen, kun je er voor kiezen om in januari 2012, in december 2012, in januari 2014 en in december 2014 te geven. Zo sla je de drempel van het jaar 2013 over. Door één keer per twee jaar het dubbele te geven, bedraagt de aftrekpost in 2012 € 2.200. Dit levert een teruggave op van € 1.144. Verdeeld over de beide giften is dit € 572 per gift, in plaats van € 364. OF
 • naar de notaris gaan, en in een akte vastleggen dat over een periode van minimaal 5 jaar, jaarlijks een gift van bijvoorbeeld € 1.500 wordt geschonken. Bij deze zogeheten `periodieke giften` geldt geen drempel én geen plafond. Deze periodieke giften zijn volledig aftrekbaar. In dit voorbeeld bedraagt het fiscale voordeel jaarlijks € 780 in plaats van € 364. Natuurlijk ben je wel notariskosten kwijt. Maar de kosten van de notaris voor dergelijke akten zijn vaak beperkt.
 • Wijzigingen geefwet 2012

  Met ingang van 2012 is de Geefwet ingevoerd om het geefgedrag nog verder te stimuleren. Zo is er bijvoorbeeld voor giften aan culturele goede doelen een ´multiplier´ van 1.25 ingevoerd. Dit betekent dat het bedrag van de gift voor de berekening van de giftenaftrek wordt verhoogd met 25%.


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS