Middelingsregeling inkomstenbelasting: vraag bij sterk wisselende inkomens een teruggave!

Als gevolg van de economische crisis, zijn er steeds meer mensen met een zeer wisselend inkomen. Bijvoorbeeld omdat zij een gouden handdruk hebben gekregen en daarna aanzienlijk minder inkomen verdienen. Er kunnen ook andere oorzaken zijn van een sterk wisselend inkomen. Als je bijvoorbeeld gestart bent met werken of een onderneming of als je een sabbatical (onbetaald verlof) opneemt, dan kan het inkomen ook behoorlijk variëren.

Belastingtarief is progressief: betaal niet teveel

Het belastingtarief voor inkomsten in box 1, zoals salaris, winst uit onderneming en resultaat uit overige werkzaamheden is progressief. Dat betekent dat het belastingtarief hoger is naarmate je inkomen hoger is. Het tarief in de eerste schijf bedraagt in 2012 voor personen jonger dan 65 jaar 33,1% . Het tarief in de hoogste schijf bedraagt 52%. De eerste schijf loopt tot een inkomen in box 1 van afgerond € 19.000 en de hoogste schijf begint bij een inkomen van afgerond € 56.500 (cijfers 2012).


Als gevolg van de progressieve tarieven, betaalt iemand die sterk wisselende inkomens heeft meestal (veel) meer belasting dan iemand die ieder jaar ongeveer hetzelfde inkomen heeft. Daarvoor biedt de middelingsregeling een tegemoetkoming. De tegemoetkoming kan variëren van enkele tientjes tot duizenden euro´s. Naar mate er grotere wisselingen in het inkomen zitten, komt de teruggaaf hoger uit.

Middeling berekenen: hoe werkt dat?

De middelingsregeling houdt in dat je het inkomen over 3 aaneengesloten jaren herrekent alsof je ieder jaar hetzelfde (gemiddelde) inkomen hebt genoten. Heb je bijvoorbeeld in 2008 een inkomen van € 10.000, in 2009 een inkomen van € 60.000 en in 2010 een inkomen van € 20.000, dan is je inkomen over die middelingstijdvak van 3 jaren dus gemiddeld € 30.000 per jaar. Als je in een jaar een negatief inkomen hebt genoten, dan wordt dit voor de berekening op € 0 gezet. Let op: bij een negatief inkomen kan het verlies worden verrekend met voorgaande jaren. Als gevolg van de verliesverrekening daalt het inkomen in die voorgaande jaren. Dit kan invloed hebben op de middelingsberekening.

Vervolgens bereken je de jaarlijkse inkomstenbelasting over dit gemiddelde inkomen van € 30.000. Dit vergelijk je met de belasting die je in werkelijkheid over de 3 jaren verschuldigd was. Daarbij mag je geen rekening houden met de heffingskortingen. Ben je over je gemiddelde inkomen minder inkomstenbelasting verschuldigd, dan heb je mogelijk recht op een teruggaaf. Er geldt een drempel van € 545, waardoor je een teruggaaf krijgt voor zover de uitkomst van je berekening hoger is dan deze drempel van € 545.

Een jaar mag maar in één middelingsberekening voorkomen. Dus als je bijvoorbeeld gebruik hebt gemaakt van de middeling in het middelingstijdvak 2006 tot en met 2008, dan kun je geen middelingsteruggaaf krijgen over de jaren 2008 tot en met 2010, omdat 2008 dan in beide middelingstijdvakken voorkomt. Als je 65 jaar geworden bent in het middelingstijdvak dan is de berekening iets ingewikkelder.


Middelingsverzoek Belastingdienst: hoe vraag je de inkomstenbelasting terug?

Je krijgt de teruggaaf niet automatisch van de Belastingdienst. Je moet dus eerst zelf berekenen of je er recht op hebt. Als je er recht op hebt, moet je vervolgens een schriftelijk verzoek indienen bij de Belastingdienst.

Middelingsverzoek termijn

Het middelingsverzoek moet je binnen 36 maanden doen nadat alle definitieve aanslagen van de betreffende middelingsjaren definitief zijn opgelegd. Bij het verzoek moet je de middelingsberekening toevoegen.

Middeling: ingewikkeld?

De middelingsberekening lijkt misschien ingewikkeld, maar valt eigenlijk best mee. Op internet zijn diverse rekenmodelletjes te vinden. Een kort briefje aan de Belastingdienst met in de bijlage de berekening volstaat. Kom je er niet uit, of twijfel je, dan kun je natuurlijk ook altijd nog een deskundige raadplegen. In ieder geval is het de moeite waard om eens te (laten) kijken of je recht hebt op een teruggave inkomstenbelasting als je sterk wisselende inkomens hebt gehad.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS