Schenkingsvrijstelling kinderen en kleinkinderen

Iemand die een schenking ontvangt, is daarover schenkbelasting verschuldigd als de schenking hoger is dan de vrijstelling. De hoogte van de vrijstelling is afhankelijk van de familierelatie tussen de schenker en de verkrijger. De hoogte van het tarief van de schenkbelasting is afhankelijk van de familierelatie én van de hoogte van de schenking.

Schenkingvrijstelling kleinkinderen

In 2012 mogen opa en oma samen in totaal € 2.012 per kleinkind per jaar schenken zonder dat daarover schenkbelasting verschuldigd is. Voorzover er meer wordt geschonken, bedraagt het tarief 18% voor schenkingen tot € 117.720 (namelijk € 115.708 + vrijstelling € 2.012), daarboven geldt een tarief van 36%. De schenkingsvrijstelling voor kleinkinderen is dus niet zo hoog. Een goed alternatief is om de kleinkinderen in het testament op te nemen. De vrijstelling voor de erfbelasting bedraagt in 2012 namelijk ruim € 19.000 per kleinkind.


Schenkingsvrijstelling kinderen

In 2012 bedraagt de algemene schenkingsvrijstelling voor kinderen € 5.030. Dat betekent dat ouders per kind € 5.030 belastingvrij kunnen schenken. Voorzover er meer wordt geschonken, bedraagt het tarief 10% voor schenkingen tot € 120.738 (namelijk € 115.708 + vrijstelling € 5.030), daarboven geldt een tarief van 20%.

Éénmalig geldt er op verzoek een hogere vrijstelling. De hoogte van deze vrijstelling is afhankelijk van de besteding van de schenking.

Eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen aan kinderen

Voor kinderen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar, kan eenmalig gebruik worden gemaakt van de verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting. De eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor kinderen in deze leeftijdscategorie bedraagt in 2012 € 24.144.

Als het kind de schenking gebruikt voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning of een dure studie, dan wordt dit bedrag onder voorwaarden verhoogd tot zelfs € 50.300. Als de ouders vóór 2010 al eens gebruik hebben gemaakt van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling, dan kunnen zij onder voorwaarden nog eenmalig een belastingvrije schenking doen van € 26.156, mits dit wordt gebruikt voor de woning.


Eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen aan kinderen: optimaal gebruik maken van de mogelijkheden

Het schenken van € 50.300 aan een kind ten behoeve van de woning lijkt gunstig, maar het kan fiscaal veel meer voordeel opleveren door gebruik te maken van de familiebank. Als gebruik wordt gemaakt van de familielening, dan kan jaarlijks een forse besparing van inkomstenbelasting worden bereikt. De eenmalige schenkingsvrijstelling is dan weliswaar lager (€ 24.144 in plaats van € 50.300), maar dit kan worden `rechtgetrokken` door de jaren daarna jaarlijks de vrijstelling van ruim € 5.000 te schenken. Op deze wijze kan de totale vrijstelling van ruim € 50.000 ook worden bereikt, maar heeft het kind ook nog eens het fiscale voordeel van de rente-aftrek.

Door het bedrag van € 24.144 te schenken op papier, houden de ouders meer liquiditeit om een familielening aan het kind te verstrekken. Ter zake de schuldigerkenning zijn zij jaarlijks 6% rente verschuldigd aan hun kind, en dit is een onbelaste vermogensoverdracht. Nóg een extra voordeeltje dus!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS