Wijzigingen hypotheekrenteaftrek 2013

De hypotheekrenteaftrek is een politiek gevoelig punt. Het raakt bijna iedereen die een koopwoning heeft diep in de portemonnee. Het was al een tijdje te verwachten dat de hypotheekrenteaftrek zou worden ingeperkt, maar op welke manier dat zou gebeuren was erg onzeker. Deze onzekerheid is natuurlijk niet goed voor de woningmarkt, zeker in deze tijd van de economische crisis.

Inmiddels is een wetsvoorstel ingediend, waar de beperking van de hypotheekrenteaftrek is uitgewerkt. Zoals het er naar uitziet gaat deze wijziging in per 1 januari 2013.

Huidige regeling hypotheekrenteaftrek

Volgens de huidige regeling is de rente ter zake de eigenwoningschuld gedurende maximaal 30 jaar aftrekbaar. Het maakt daarbij niet uit of u de lening lineair aflost, volgens een annuïtair schema aflost, of pas na 30 jaar aflost, of zelfs helemaal niet aflost.


Om optimaal te profiteren van de rente-aftrek, zijn de zogeheten `spaarhypotheken` erg populair. Gedurende de looptijd van maximaal 30 jaar lost u niets af, zodat u de rente maximaal kunt aftrekken. Daarnaast spaart u door middel van een kapitaalverzekering of een speciale, geblokkeerde spaarrekening eigen woning. De bank vergoedt een hoge rente: hetzelfde percentage als dat u aan de bank betaalt op uw hypotheekschuld. Onder voorwaarden is deze rente onbelast. Aan de ene kant heeft u dus rente-aftrek tegen maximaal 52% op uw hypotheekschuld, en aan de andere kant ontvangt u de rente op uw spaarpotje (kapitaalverzekering of spaarrekening eigen woning) onbelast, omdat er onder voorwaarden een vrijstelling in box 1 en een vrijstelling in box 3 geldt.

Gaat u in 2013 een nieuwe lening aan, of verhoogt u de bestaande lening voor de eigen woning?

Gaat u volgend jaar een eigenwoningschuld aan of verhoogt u de bestaande eigenwoningschuld, dan is de rente op deze lening alleen nog aftrekbaar als de lening in maximaal dertig jaar en ten minste volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost.

De aflossingsverplichtingen moeten bij het aangaan van de eigenwoningschuld zijn overeengekomen in de leningovereenkomst en de aflossingen moeten ook daadwerkelijk plaatsvinden. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan is de rente op deze schulden is niet meer aftrekbaar.


Fiscaal is een annuïtaire lening aanzienlijk minder gunstig dan de huidige `spaar`variant, waarbij pas na 30 jaar ineens wordt afgelost. Op een hypotheekschuld van € 200.000 met een looptijd van 30 jaar, een rente van 5%, en een inkomstenbelastingtarief van 42%, loopt het fiscale nadeel op tot bijna € 50.000!

Overgangsrecht

Voor per 31 december 2012 bestaande eigenwoningschulden geldt overgangsrecht. Deze schulden hoeven niet tenminste annuïtair te worden afgelost. Deze mogen aflossingsvrij blijven, en de rente blijft maximaal 30 aftrekbaar net als onder de huidige regeling. Het overgangsrecht blijft in principe ook gelden als u verhuist in 2013 of de jaren daarna, of als u de lening oversluit.

Het overgangsrecht geldt niet alleen voor per 31 december 2012 bestaande eigenwoningschulden, maar ook in de volgende gevallen:

  • Eigenwoningschuld indien en voorzover die ontstaat in 2013 als gevolg van een per 31 december 2012 bestaande onherroepelijke schriftelijke koopovereenkomst tot verwerving van een bestaande woning;
  • Eigenwoningschuld die ontstaat in 2013 als gevolg van een per 31 december 2012 bestaande onherroepelijke schriftelijke overeenkomst tot het verrichten van onderhoud/verbetering van een per 31 december 2012 bestaande eigenwoning, voorzover het onderhoud/de verbetering in 2013 voltooid is;
  • Per 31 december 2012 geen eigenwoningschuld meer als gevolg van vervreemding van de woning maar in 2013 wel weer een eigenwoningschuld (door verwerving nieuwe woning), ter hoogte van de eigenwoningschuld direct voorafgaande aan de vervreemding.

Maak dus optimaal gebruik van het overgangsrecht! Heeft u verhuis- of verbouwplannen? Zorg er voor dat overeenkomsten nog dit jaar worden getekend!

Aftrekpercentage

De rente over de eigenwoningschuld is aftrekbaar in box 1 tegen het progressieve tarief. Dat betekent dat iemand die in de 52% schijf valt, meer profiteert van de aftrek dan iemand die in een lagere belastingschijf valt.

Er zijn plannen, om het percentage waartegen de rente kan worden afgetrokken met ingang van 2014 stapsgewijs te verlagen van 52% naar 38%. Dit gaat heel geleidelijk: 0,5%punt per jaar. Pas na 28 jaar wordt het lage tarief van 38% bereikt.

Deze maatregel geldt zowel voor bestaande eigenwoningschulden als voor nieuwe eigenwoningschulden.


Kapitaalverzekering eigen woning en spaarrekening eigen woning

Zoals onder 1 aangegeven, is de `spaarhypotheek`vorm fiscaal erg voordelig vanwege de vrijstelling in box 1 en in box 3.

De mogelijkheid om een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) af te sluiten of een spaarrekening eigen woning (SEW) te openen wordt per 1 januari 2013 afgeschaft, omdat annuïtair aflossen dan de norm wordt. Wilt u nog een KEW afsluiten of een SEW openen, dan moet u dat nog in 2012 doen, om voor de fiscale vrijstelling in aanmerking te komen. Alleen in specifieke gevallen blijft het mogelijk om ook na 31 december 2012 nog een KEW af te sluiten of SEW te openen met fiscale vrijstelling: u moet dan vóór of uiterlijk op 31 december 2012 een onherroepelijke koopovereenkomst of koop-aannemingsovereenkomst hebben afgesloten voor een eigen woning.

Om een antwoord te krijgen op vragen als de hoogte van de hypotheek en de uiteindelijke bruto maandlasten kunt u van tevoren het een en ander met betrekking tot uw hypotheek berekenen. Op de website van ING zijn hiervoor enkele handige tools te vinden.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS